iPhone Supported רו"ח בליווי אישי,יעוץ וליווי עסקי לעצמאיים ,ייעוץ עסקי, פתיחת עסק, פיתוח עסקי, ליווי עסקי, פיתוח עסקי - הצהרת הון
 

   מירה גולן -רו"ח בליווי אישי


 
לחץ כאן לעריכת טקסט


הצהרת הון

מהי הצהרת הון ומה מטרתה?

הצהרת הון הינה צילום מצב של הונו הנצבר של הנישום (בעל התיק במס הכנסה) ,עצמאי נכון לנקודת זמן מוגדרת (**.31.12).
מטרת הצהרת ההון היא להיות כלי בידי פקידי השומה בכדי לגלות הכנסות נוספות, אשר אינן מדווחות לרשויות המס. על ידי כך שבאמצעות סקירת הצהרת ההון והשוואתה למדדי מחייה שונים מתקבלת תמונה על ההון הנקי של הנישום, בסבירות ישירה לרמת הכנסתו.

מי נדרש בהגשת הצהרת הון?

נישומים אשר פתחו תיק במס הכנסה בין אם פתחו עוסק מורשה או עוסק פטור, ובין אם הקימו חברה בע"מ או שותפות להגיש הצהרת הון ראשונה למס הכנסה.  הדרישה מגיעה בדרך כלל כמה חודשים לאחר פתיחת התיק במס הכנסה וכן תאריך הצהרת ההון הוא לסוף שנת הכספים של אותה שנה בה הוקם העסק (עוסק מורשה, עוסק פטור, חברה בע"מ).

חשיבות הצהרת ההון הראשונה?

יש למלא את הצהרת ההון עם מלוא האחריות והזהירות, ואף להיעזר באיש מקצוע. הצהרת ההון הראשונה חשיבותה בעצם בסיס הון ידוע ומהימן לצורך השוואה עם הצהרת ההון הבאה, אותה יידרש הנישום להגיש בעתיד (כאמור, הצהרת הון ראשונה נדרשת מספר חודשים לאחר פתיחת התיק במס הכנסה והיא ליום 31 בדצמבר של השנה בה נפתח התיק מול רשויות המס).
המועד להגשת הצהרת ההון הוא בדרך כלל תוך 120 יום ממועד קבלת דרישה, ותדירות הדרישה להצהרות הון חוזרות הוא אחת ל 4-5 שנים.

מי ומה נכלל בהצהרת ההון?

הון הנישום מורכב מנכסים והתחייבויות (נטו) שלו בארץ ומחוצה לה. על הנישום לדווח על כלל היקף הונו של התא המשפחתי שלו כך שיש לכלול בהצהרת ההון גם את הון בן/בת הזוג וילדי הנישום שטרם מלאו להם 18 שנה (נכסים על שמם, ני"ע, קופות גמל, התחייבויות למינהן גם אם אינן רשומות פורמלית על שם הנישום – עיקרון השליטה).
כל הרישום בהצהרת ההון הוא על בסיס עלות  - המחיר ששולם בעת הרכישה ולא על פי ערכי השוק. ההגיון הוא להציג כל נכס בהתאם לסכום השקעת הנישום בפועל. כך לדוגמא נכס שהתקבל בירושה יירשם בעלות אפס אך עדיין חובה לרשום בהצהרת ההון נכס שהתקבל בירושה.
 
מילוי הצהרת ההון

אין מניעה להגיש ולמלא את הצהרת ההון באופן עצמאי אך לרובנו טופס הצהרת ההון ודברי ההסבר יכולים להיות מורכבים,ניתנים לפרשנויות שונות  וחסרי בהירות. עקב חשיבותה של הצהרת ההון והשבה לדרישת הגשת הצהרת ההון בזמן הנדרש מרשויות המס, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך אודות הכנת הצהרת ההון. בדיקת שלמות הנתונים ושאלת השאלות הנכונות לפני דיווח שגוי בפועל אשר נובע מחוסר בקיאות בנושא יכול לחסוך לא מעט בילבול, "כאב ראש" , בירוקרטיה והסברים מיותרים אל מול הרשויות.

קישור לטופס 1219  - הצהרת הון.

למידע ופרטים נוספים לגבי הגשת הצהרת ההון צור קשר עם המשרד ונחזור אליך בהקדם.
 
 
 


אופי פעילות המשרד מאפשר מתן טיפול כולל לחברות גדולות וכן לעסקים בינוניים וקטנים.
אין באמור באתר זה ייעוץ ו/או תחליף לכך, כל האמור באתר הינו לשם מסירת מידע כללי ואין הוא מחליף את האמור בחוק.
© 2012 כל הזכויות שמורות,אין להשתמש ו/או להעתיק תוכן מהאתר ללא הסכמה בכתב

 
לייבסיטי - בניית אתרים